Privacy Beleid

Op deze pagina vertellen we u wat ons Privacy Beleid is. Het is mogelijk om het als PDF te downloaden.

Epoxy Galerie

Privacy Beleid van de Epoxy Galerie

Als u iets bestelt, hebben we uw gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we uw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. We dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat we met uw persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, vertellen we hier graag. Als u na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met ons: epoxygalerie@gmail.com.

 Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vindt u op www.epoxygalerie.nl. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?
De Epoxy Galerie, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Epoxy Galerie verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Epoxygalerie.nl, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan Epoxygalerie.nl gerelateerde domeinen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk maar aan uw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals uw IP-adres of een klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor u, zoals uw bestelgeschiedenis of surfgedrag.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct of indirect contact heeft (gehad) met de Epoxy Galerie zoals (zakelijke) klanten en contactpersonen van partners.

We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een contactformulier invult of wanneer u contact zoekt met ons.
In sommige gevallen ontvangen we uw gegevens van anderen. Wanneer iemand een cadeau direct naar u verstuurt, krijgen wij uw naam- en adresgegevens.

Welke gegevens verwerken wij van u, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?
Gegevens voor het verwerken van uw bestelling.
Als u iets bestelt, hebben we bepaalde gegevens van u nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en u op de hoogte te kunnen houden over uw bestelling. Ook voor eventuele retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig.
Hiervoor verzamelen wij uw naam, e-mailadres, bezorgadres(sen), betaalgegevens en uw telefoonnummer.
De gegevens zijn nodig om de overeenkomst uit te voeren die u met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens om fraude tegen te gaan
Op beveiligingsincidenten en fraude zit niemand te wachten, wij ook niet. Daarom gebruiken wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, surf- en koopgedrag) om ongeautoriseerde toegang en fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Social media
Als u social media zoals Facebook gebruikt, kun u via ‘like en share’ knoppen op Epoxygalerie.nl artikelen die u leuk, nuttig of handig vindt, met uw vrienden delen op uw social media-account. Epoxygaleriel.nl krijgt geen toegang tot uw social media-account. Wij raden u aan om het privacybeleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen.

Andere externe dienstverleners
Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen uw gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

  • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;

  • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;

  • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

Waar slaan wij uw gegevens op?
Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?
Epoxygalerie.nl neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zowel op organisatorisch als technisch gebied. Door een strenge toegangscontrole zorgen wij dat uw persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor ons waarvoor het noodzakelijk is dat wij  daarmee werken.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?
Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen. Dit betekent dat het gebruik van Epoxygalerie.nl door klanten jonger dan 18 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?
Recht op informatie
U hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

Recht op inzage
U hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen via mail: epoxygalerie@gmail.com. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op correctie
U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Mail daarvoor naar epoxygalerie@gmail.com.

Recht om bezwaar te maken
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Dit verzoek kunt u doen via onze mail epoxygalerie@gmail.com. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

Recht op dataportabiliteit
U hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat u deze gegevens kan bewaren in een database van u of van een andere partij. Dit betreffen uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en bestelgeschiedenis.

Recht op beperking
U hebt het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kun u contact met ons opnemen via epoxygalerie@gmail.com

Recht om vergeten te worden/verzoek om gegevens te verwijderen
U hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via epoxygalerie@gmail.com

Recht om een klacht in te dienen
U hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. Wanneer u een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem daarvoor contact op met epoxygalerie@gmail.com.

Epoxy Galerie

Share This